Fijne liedjes, teksten- & partiturenboekje en uitgewerkte vieringen

Wij willen vleugels!

 

Audio-cd

teksten: Frank Pollet
muziek: Marino Pollet
zang: Wim De Baere
koor: Bo Beck, Lore Bermyn, Shane De Wert, Jill De Wilde, Amber De Sitter en Emma Van Osselaer

Wil je graag meerdere legale exemplaren van deze cd (voor medewerkers en/of vormelingen)? Bij bestellingen vanaf 5 ex. van deze cd wordt automatisch 25% korting toegekend! (De korting wordt op de definitieve facuur verrekend.)

17.95 euro


Teksten- en partiturenboekje

Om kinderen de liedjes makkelijk aan te leren!

Bevat:

- alle liedjesteksten
- zanglijnen op notenbalk
- alle begeleidingsakkoorden
- gitaartabs!

5.25 euro


Compleet uitgewerkte viering

Evangelie naar Joh (20, 19 - 23) Vrede zij u

De teksten van deze viering zijn volkomen op kindermaat geschreven, aangepast aan het thema van de cd. Wie zo'n uitgewerkte viering koopt, verkrijgt meteen ook een kopieerlicentie, zodat je de teksten voor je vormselviering mag kopiëren.
Bovendien is elke viering zo gelay-out dat de bladen enkel gefotokopieerd hoeven te worden. Doormidden gevouwen vormen ze een kant-en-klaar, gepagineerd boekje op het handige A5-formaat (=halve A4)!
En om je helemáál in de watten te leggen, schenken wij je bij de aankoop van een uitgewerkte viering een GRATIS brochuurtje met tips en suggesties om aan de slag te gaan.

15.00 euro


Viering met naamopgave en kruisbetekenis

Evangelie: Exodus, hoofdstuk (19, 1 – 8a) Mozes op den berg Sinaï

De teksten van deze viering met naamopgave zijn volkomen op kindermaat geschreven, aangepast aan het thema van de cd. Wie zo'n viering koopt, verkrijgt meteen ook een kopieerlicentie, zodat je de teksten voor je viering mag kopiëren.
Bovendien is elke viering zo gelay-out dat de bladen enkel gefotokopieerd hoeven te worden. Doormidden gevouwen vormen ze een kant-en-klaar, gepagineerd boekje op het handige A5-formaat (=halve A4)!

12.50 euroontvang onze nieuwsbrief

 

Cool werkboekje!

Werkboekje voor Vormsel
De methode is ingedeeld in 5 aanbevolen en 3 optionele bijeenkomsten. Bij ieder hoofdstukje (bijeenkomst) is een aantal (speur)opdrachten voorzien die de vormeling thuis (samen met de ouders, meter, peter of grootouders) mag uitvoeren, al vormt dit geen noodzaak of verplichting. Het is echter mooi meegenomen mocht dat wel kunnen. Zo maken ouders immers duidelijk waarom ze graag de kinderen hun spoor laten volgen.
[lees meer]


extra!

Gratis herinneringskaart (oorkonde)

 

Iedereen zowel de catechisten, vormelingen en ouders zijn zeer enthousiast over de liederen en teksten die bij deze viering horen.
Deze liederen zijn zeer kindgericht wat betreft zowel de inhoud als het ritme.
Mijn dochter heeft als vormeling vorig jaar deze liederen aangeleerd en ik hoor haar thuis nog geregeld deze liederen zingen dus dat zegt voor mij voldoende.

Marijke Thibau. Berlare


Kwartet voor het Vormsel

 

Creatief met Bijbelverhalen

7 verhalen uit het Oude Testament én aanzetten om na te denken over de inhoud. Dit gebeurt a.d.h.v. gevarieerde en speelse denk-, praat-, schrijf- en doeopdrachten die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen.